Xe đạp đường phố Touring LIV Alright 2 DD Disc – Phanh Đĩa, Bánh 700C – 2022

12,100,000